امروز، دوشنبه 1 / 5 / 03


آزمون «سوالات پودمان اول از درس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم هنرستان» آماده برگزاري است.
طبق تنظيم مربي، براي شرکت در اين آزمون، «داوطلب بايد ثبت نام به عمل آورد».
بنابراين ابتدا با کليک بر روي «ثبت نام» ثبت نام کنيد و سپس وارد سيستم شويد.


ورود جهت شرکت در آزمون

نام كاربري:

پسورد: